Logo - link hjem

Tjenester

Strategisk og operativ rådgivning


Bidevind Consulting bistår kunder med strategiutvikling og tilpasning av prosesser, organisasjon/medarbeidere og overordnet IKT for å realisere virksomhetens mål.  

Vi bistår i såvel avgrensede oppdrag innen de ulike fagdisiplinene, som ledelse av helhetlige endringsprogrammer.   Vi kan også bistå i form av management-for-hire.

 

 

 

bidevind